Dodanie algorytmu do budynku

Aby wprowadzić algorytm, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj algorytmy.
 • Pole Lokal > wybrać cały budynek, algorytmy dodajemy zazwyczaj na cały budynek.
 • Pole Algorytm > wybrać nazwę opłaty, algorytmu.
 • Pole Data > wprowadzić datę, od kiedy ma obowiązywać opłata.
 • Pole Sposób wpr. alg. > Zwykły.
 • Pole Ilość > wybieramy daną np. powierzchnię, ID danej musi pokazać się w polu. Można też ustawić tutaj proste działanie, np. sumę powierzchni lub mnożenie ilości osób razy norma za wodę.
 • Pole Stawka > wybieramy stawkę. ID stawki musi pokazać się w polu.
 • Pole Stawka licznikowa > pomijamy, jeśli jest to opłata niepowiązana z licznikami.
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Kliknąć: Zapisz.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Oczywiście można na raz wprowadzić algorytmy w większej ilości, w tym celu powtarzamy powyższe czynności dla wybranych opłat. Algorytmy dodane na cały budynek lub strukturę, automatycznie obowiązują w lokalach podrzędnych.

Dodanie algorytmu do budynku

Uwagi:

 • Unikamy dodawania algorytmów na lokale — prowadzi to do problemów z naliczeniami.
 • Algorytm dodany na cały budynek obowiązuje od razu w każdym podrzędnym lokalu.
 • Jeśli poprawiamy algorytm, to nie zapominamy o dodaniu części licznikowej, jeśli takową posiadał.