Dodanie algorytmu do budynku

Algorytmy określają, w jaki sposób system ma naliczać opłatę. Aby wprowadzić algorytm, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj algorytmy.
  • Pole Lokal > wybrać cały budynek, algorytmy dodajemy zazwyczaj na cały budynek.
  • Pole Algorytm > wybrać nazwę opłaty, algorytmu.
  • Pole Data > wprowadzić datę, od kiedy ma obowiązywać opłata.
  • Pole Sposób wpr. alg. > Zwykły.
  • Pole Ilość > wybieramy daną np. powierzchnię, ID danej musi pokazać się w polu. Można też ustawić tutaj proste działanie, np. sumę powierzchni lub mnożenie ilości osób razy norma za wodę.
  • Pole Stawka > wybieramy stawkę. ID stawki musi pokazać się w polu.
  • Pole Stawka licznikowa > pomijamy, jeśli jest to opłata niepowiązana z licznikami.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Oczywiście można na raz wprowadzić algorytmy w większej ilości, w tym celu powtarzamy powyższe czynności dla wybranych opłat przed kliknięciem Zatwierdź. Algorytmy dodane na cały budynek lub strukturę, automatycznie obowiązują w lokalach podrzędnych. Unikamy dodawania algorytmów na lokale — prowadzi to do problemów z naliczeniami/rozliczeniami. Jeśli poprawiamy algorytm, to nie zapominamy o dodaniu części licznikowej, jeśli takową wcześniej posiadał. Algorytm można też usunąć — dodając go z pustymi polami. W polu Stawka należy wybrać stawkę z poprawnym mianem, będzie się ono wyświetlało na wydrukach dla właścicieli. Poniżej przedstawiamy dodanie dwóch prostych algorytmów do budynku.

Dodanie algorytmu do budynku