Dodanie algorytmu do systemu

Zazwyczaj algorytmy są od razu zdefiniowane w systemie, więc nie ma potrzeby ich dodawania. Jednak gdy trzeba dodać nową opłatę, to stosujemy niżej przedstawioną instrukcje. Algorytmy są wspólne dla wszystkich budynków w systemie. W polu ID sugerujemy wpisywać czterocyfrowy numer algorytmu. Na podstawie jego są tworzone domyślnie konta przychodów i kosztów. Dla zasady stosujemy numerację:

 • 1xxx > opłaty z grupy Media.
 • 2xxx > opłaty z grupy Eksploatacja.
 • 3xxx > opłaty z grupy Fundusz remontowy.

Powyższa zasada nie zawsze znajdzie zastosowanie w Państwa bazie danych, prosimy uważać na konta algorytmów. Aby dodać nowy algorytm, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Nazwy algorytmów.
 • Klikamy: Nowy.
 • Pole ID > wpisujemy unikalny numer algorytmu.
 • Pole Nazwa > wpisujemy nazwę opłaty. Maksymalnie 50 znaków. Nazwę sugerujemy wpisywać jak najbardziej uniwersalną, tak aby algorytm mógł być wykorzystywany w wielu wspólnotach.
 • Pole Grupa należności > wybieramy grupę należności.
 • Pole Konto przychodów > tworzy się automatycznie na podstawie ID, można wpisać własne.
 • Pole Konto kosztów > tworzy się automatycznie na podstawie ID, można wpisać własne.
 • Pole Stawka VAT > można pozostawić ND lub wybrać inną wartość, istotne tylko przy naliczeniach z VAT-em.
 • Pole PKWiU > wpisujemy kod Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług lub może pozostać puste.
 • Klikamy: Utwórz.

W podobny sposób można edytować już istniejący algorytm. Przy edycji sugerujemy nie zmieniać konta przychodów i kosztów oraz stawki VAT, nieumiejętne zmiany mogą mieć poważne konsekwencje.

Dodanie algorytmu

Poniżej podajemy typowe algorytmy.

Typowe algorytmy Typowe algorytmy