Struktura algorytmów w lokalach

W celu analizy budynku często potrzebujemy sprawdzić zmiany algorytmów na wszystkich lokajach jednocześnie. Aby zobaczyć strukturę algorytmów, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • W oknie struktury klikamy na cały budynek.
  • Przycisk Algorytmy.
  • Zaznaczamy interesujący algorytm.
  • Menu Widok > Struktura algorytmów w lokalach.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane lokale, które posiadają wybrany algorytm oraz wartości algorytmów w czasie.

Struktura algorytmów w lokalach