Struktura algorytmów w lokalach

W celu analizy budynku często potrzebujemy sprawdzić zmiany algorytmów na wszystkich lokajach jednocześnie. Dzięki temu oknu można bardzo łatwo sprawdzić, które z lokali mają inny sposób naliczeń danej opłaty niż ogólny. Aby zobaczyć strukturę algorytmów, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • Pole Struktura > klikamy na wybrany strukturę lub całą nieruchomość.
  • Klikamy przycisk Algorytmy.
  • Zaznaczamy interesujący nas algorytm.
  • Menu Widok > Struktura algorytmów w lokalach.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane lokale, które posiadają wybrany algorytm oraz wartości algorytmów.

Okno ma za zadanie pokazać zmiany algorytmów w czasie, zbiorczo z wszystkich lokali podlegających wybranej strukturze.

Struktura algorytmów w lokalach