Struktura algorytmu w lokalu

W celu analizy naliczeń i rozliczeń często potrzebujemy sprawdzić zmiany algorytmu w czasie dla pojedynczego lokalu. Aby zobaczyć strukturę algorytmu, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • W oknie struktury klikamy na wybrany lokal.
  • Przycisk Algorytmy.
  • Zaznaczamy interesującą nas stawkę.
  • Menu Widok > Struktura algorytmów.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane lokale lub struktury, które posiadają wybraną stawkę oraz wartości tej algorytmu w czasie.

Struktura algorytmu w lokalu