Struktura algorytmu

W celu analizy naliczeń i rozliczeń często potrzebujemy sprawdzić zmiany algorytmu w czasie dla pojedynczego lokalu/struktury. Aby zobaczyć strukturę algorytmu, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • Pole Struktura > Klikamy na wybrany lokal/strukturę.
  • Klikamy przycisk Algorytmy.
  • Zaznaczamy interesującą nas algorytm.
  • Menu Widok > Struktura algorytmów.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi pionowej będziemy mieli oś czasu.
  • W lewej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • Z prawej strony będą podane parametry algorytmu oraz ewentualne korekty.

Okno ma za zadanie pokazać zmiany algorytmu na wybranym lokalu lub strukturze.

Struktura algorytmu w lokalu