Usunięcie lub przywrócenie algorytmu

Usunięcie lub przywrócenie algorytmu ogólnego wygląda podobnie z tą różnicą, że:

 • Jeśli w polu Lokal wybierzemy cały budynek, to algorytm zostanie usunięty lub zakończony na całym budynku.
 • Jeśli w polu Lokal wybierzemy lokal lub strukturę, to zostanie na tym elemencie przywrócony algorytm z wyższej struktury (ogólny).

Aby wykonać usunięcie lub przywrócenie algorytmu ogólnego przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj algorytmy.
 • Pole Lokal > wybieramy element, na którym jest dodany algorytm.
 • Pole Algorytm > wybrać nazwę opłaty, algorytmu.
 • Pole Data > wprowadzić datę zmiany.
 • Pole Sposób wpr. alg. > Zwykły.
 • Pole Ilość > pozostawiamy puste.
 • Pole Stawka > pozostawiamy puste.
 • Pole Stawka licznikowa > pozostawiamy puste.
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Kliknąć: Zatwierdź.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Oczywiście można na raz wprowadzić algorytmy w większej ilości, w tym celu powtarzamy powyższe czynności dla wybranych opłat.

Usunięcie lub przywrócenie algorytmu