Dodanie danej do lokalu

Aby wprowadzić daną do lokalu, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj dane.
  • Pole Lokal > wybrać interesujący nas lokal.
  • Pole Dana > wybrać żądaną daną.
  • Pole Data > wprowadzić datę, od kiedy ma obowiązywać wartość danej.
  • Pole Wartość > wprowadzamy wartość danej.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zapisz.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Oczywiście można na raz wprowadzić dane do większej ilości lokali, w tym celu powtarzamy powyższe czynności dla wybranych lokali.

Dodanie danej do lokalu