Dodanie danej do systemu

Aby wprowadzić nową daną, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Nazwy danych.
  • Pole ID > wprowadzić niepowtarzalny numer identyfikacyjny.
  • Pole Nazwa > wprowadzić nazwę danej.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Dane są wspólne dla wszystkich budynków w systemie, więc dodajemy je tylko raz. Poniżej podajemy przykładowe dane i ich numerację.

Przykładowe dane

Dodanie danej do systemu