Struktura danych w lokalach

W celu analizy budynku często potrzebujemy sprawdzić zmiany danej na wszystkich lokajach jednocześnie. Aby zobaczyć strukturę danej, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • W oknie struktury klikamy na cały budynek.
  • Przycisk Dane.
  • Zaznaczamy interesującą nas daną.
  • Menu Widok > Struktura danych w lokalach.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane lokale, które posiadają wybraną daną oraz wartości tej danej w czasie.

Struktura danych w lokalach