Struktura danej w lokalu

W celu analizy naliczeń i rozliczeń często potrzebujemy sprawdzić zmiany danej w czasie dla pojedynczego lokalu. Aby zobaczyć strukturę danej, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • W oknie struktury klikamy na wybrany lokal.
  • Przycisk Dane.
  • Zaznaczamy interesującą nas daną.
  • Menu Widok > Struktura danych.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi pionowej będziemy mieli oś czasu.
  • W lewej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • Z prawej strony będą podane wartości danej oraz ewentualne korekty.

Okno ma za zadanie pokazać zmiany danej na wybranym lokalu.

Struktura danej w lokalu