Struktura danej w lokalu

W celu analizy naliczeń i rozliczeń często potrzebujemy sprawdzić zmiany danej w czasie dla pojedynczego lokalu. Aby zobaczyć strukturę danej, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • W oknie struktury klikamy na wybrany lokal.
  • Przycisk Dane.
  • Zaznaczamy interesującą nas daną.
  • Menu Widok > Struktura danych.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane lokale, które posiadają wybraną daną oraz wartości tej danej w czasie.

Struktura danej w lokalu