Naliczenie i sprawdzenie korekty

Jeśli zmiana wsteczna jednego ze składników naliczeń/opłat spowoduje zmianę jej wysokości, to system automatycznie to wykryje i stworzy korektę opłaty. Aby zobaczyć naliczone korekty opłat, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > przycisk Naliczenia > K. bieżąca — fioletowa pozycja.
 • Pole Struktura > zaznaczyć cały budynek, przeliczenie na całym budynku powoduje przeliczenie na wszystkich lokalach podrzędnych.
 • Menu Obciążenia > Nalicz korekty.

Samo naliczanie korekty nie jest równoznaczne z jej zaksięgowaniem. Właściciele nie widzą naliczonych korekt — widzą je dopiero po zaksięgowaniu. Korekta nie aktualizuje się automatycznie, aby zapoznać się z jej aktualnym stanem, należy ją ponownie naliczyć. Próbne księgowania korekt/rozliczeń prosimy przeprowadzać w bazie testowej. Gdy mamy wprowadzone korekty bieżące to prosimy nie cofać naliczeń — usunie to wprowadzone zmiany.

System zaprezentuje tabelkę. W jej kolumnach pokaże nam odpowiednio:

 • Nazwa > nazwa korygowanej pozycji.
 • ID > ID algorytmu.
 • Ilość > skumulowana, prawidłowa ilość po korekcie.
 • JM > jednostka miary prezentowanej wartości w kolumnie Ilość.
 • Stawka > wartość stawki użyta do obliczenia nowego obciążenia lokalu.
 • Wartość > różnica między wartościami z kolumn: Ma być Wartość a Było Wartość.
 • Ma być Wartość > skorygowane, nowe obciążenie za dany składnik w korygowanym okresie, które równa się: Ilość * Stawka.
 • Było Wartość > zaksięgowana dotychczas kwota za dany składnik naliczeń — tzw. Wcześniejsze obciążenia — suma zaliczek lub/i korekt lub/i rozliczeń, na które wprowadzona korekta ma wpływ.

Na przykładzie poniżej przeliczamy korektę liczby osób i prognozy dla lokalu M01 oraz korektę stawki za zarządzanie dla całego budynku.

Naliczenie korekty

Sprawdzenie korekty

Sugerujemy zawsze po naliczeniu korekty, sprawdzenie których lokali ona dotyczy i na jakie wcześniejsze obciążenia ma wpływ. Aby to wykonać, należy:

 • Zakładka Administracja > kliknąć najwyższą strukturę na drzewku (nazwę nieruchomości).
 • Kliknąć Naliczenia.
 • Kliknąć K. bieżąca — fioletowa pozycja.
 • Wpośród naliczonych korekt, klikamy na interesującą nas pozycję (zaznaczamy ją).
 • Menu Widok > Struktura naliczeń w lokalach.

W nowym oknie system zaprezentuje wartości Ma być Wartość oraz rozłożenie korekty na lokale.

System ponadto umożliwia podgląd struktury korekty w pojedynczym lokalu. Sprawdzą tam Państwo dokładnie których naliczeń korekta dotyczy (Było Wartość) oraz na jaką wartość są one korygowane (Ma być Wartość). Aby to wykonać, należy:

 • Pole Struktura > wybrać lokal.
 • Kliknąć K. bieżąca — fioletowa pozycja.
 • Wpośród naliczonych korekt, klikamy na interesującą nas pozycję (zaznaczamy ją).
 • Menu Widok > Struktura naliczeń.

Sprawdzenie korekty