Naliczenie korekty

Korekta bieżąca dostępna jest do naliczenia po wprowadzeniu wstecznych zmian w wartościach danych, stawek lub odczytów. Aby naliczyć korektę należy:

 • Zakładka Administracja > kliknąć na najwyższą strukturę na drzewku (nazwę nieruchomości).
 • Przycisk Naliczenia > kliknąć na korektę bieżącą (K. bieżąca - fioletowa pozycja).
 • Menu Obciążenia > Nalicz korekty. (ew. można wybrać inne naliczanie: Nalicz korekty RL lub Nalicz korekty RL+RK).

Po naliczeniu korekty system zaprezentuje tabelkę. W jej kolumnach pokaże nam odpowiednio:

 • Nazwa / ID - nazwa oraz nr ID algorytmu dla którego system naliczył korektę.
 • Ilość - to suma korygowanych danych w okresie za których jest robiona korekta.
 • JM - jednostka miary.
 • Stawka - wartość stawki w oparciu o którą system naliczył korektę.
 • Wartość - różnica między wartościami z kolumn: “Ma być Wartość” a “Było Wartość”
 • Ma być Wartość - zaktualizowana obciążenie za dany składnik w korygowanym okresie.
 • Było Wartość - zaksięgowana dotychczas kwota za dany składnik naliczeń - tzw. Wcześniejsze obciążenia - suma zaliczek lub/i korekt lub/i rozliczeń na które wprowadzona korekta ma wpływ.

Naliczeniekorekty1

Sugerujemy zawsze po naliczeniu korekty, sprawdzenie których lokali ona dotyczy. Aby to wykonać należy:

 • Zakładka Administracja > kliknąć na najwyższą strukturę na drzewku (nazwę nieruchomości).
 • Przycisk Naliczenia > kliknąć na korektę bieżącą (K. bieżąca - fioletowa pozycja).
 • Wpośród naliczonych korekt, klikamy na interesującą nas pozycję (zaznaczamy ją).
 • Menu Widok > Struktura naliczeń w lokalach.

W nowym oknie, system zaprezentuje rozłożenie danego naliczenia w lokalach, w funkcji czasu (instrukcja dot. tego narzędzia).

Naliczeniekorekty2

System ponadto umożliwia podgląd struktury korekty w pojedynczym lokalu. Sprawdzą tam Państwo dokładnie których naliczeń korekta dotyczy (Było Wartość) oraz na jaką wartość są one korygowane (Ma być Wartość). Aby to wykonać należy:

 • Pole Struktura > wybrać lokal.
 • Przycisk Naliczenia > kliknąć na korektę bieżącą (K. bieżąca - fioletowa pozycja).
 • Wpośród naliczonych korekt, klikamy na interesującą nas pozycję (zaznaczamy ją).
 • Menu Widok > Struktura naliczeń.

W nowym oknie system pokaże rozłożenie danego naliczenia w lokalu, w funkcji czasu (instrukcja dot. tego narzędzia).

Uwagi:

 • Samo naliczanie korekty nie jest równoznaczne z jej zaksięgowaniem.
 • Właściciele nie widzą naliczonych korekt - widzą je dopiero po zaksięgowaniu.
 • Korekta nie aktualizuje się automatycznie, aby zapoznać się z jej aktualnym stanem należy ją ponownie naliczyć.
 • Próbne ksiegowania korekt/rozliczeń prosimy przeprowadzać w bazie testowej.
 • Gdy mamy wprowadzone korekty bieżące to prosimy nie cofać naliczeń - usunie to wprowadzone zmiany.