Naliczenie korekty

Jeśli zmiana wsteczna jednego ze składników naliczeń/opłat spowoduje zmianę jej wysokości, to system automatycznie to wykryje i stworzy korektę opłaty. Korekty bieżące są dostępne i widoczne tylko dla administratorów, właściciele ich nie widzą. Aby zobaczyć naliczone korekty opłat, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > przycisk Naliczenia > `K. bieżąca — fioletowa pozycja.
 • Pole Struktura > zaznaczyć cały budynek.
 • Menu Obciążenia > Nalicz korekty.

System zaprezentuje tabelkę. W jej kolumnach pokaże nam odpowiednio:

 • Nazwa > nazwa korygowanej pozycji.
 • ID > ID algorytmu.
 • Ilość > Skumulowana, prawidłowa ilość po korekcie.
 • JM > jednostka miary prezentowanej wartości w kolumnie Ilość.
 • Stawka > wartość stawki użyta do obliczenia nowe obciążenia lokalu.
 • Wartość > różnica między wartościami z kolumn: Ma być Wartość a Było Wartość.
 • Ma być Wartość > skorygowane, nowe obciążenie za dany składnik w korygowanym okresie, które równa się: Ilość * Stawka.
 • Było Wartość > zaksięgowana dotychczas kwota za dany składnik naliczeń — tzw. Wcześniejsze obciążenia — suma zaliczek lub/i korekt lub/i rozliczeń, na które wprowadzona korekta ma wpływ.

Naliczeniekorekty1

Sugerujemy zawsze po naliczeniu korekty, sprawdzenie których lokali ona dotyczy. Aby to wykonać należy:

 • Zakładka Administracja > kliknąć na najwyższą strukturę na drzewku (nazwę nieruchomości).
 • Przycisk Naliczenia > kliknąć na korektę bieżącą (K. bieżąca - fioletowa pozycja).
 • Wpośród naliczonych korekt, klikamy na interesującą nas pozycję (zaznaczamy ją).
 • Menu Widok > Struktura naliczeń w lokalach.

W nowym oknie, system zaprezentuje rozłożenie danego naliczenia w lokalach, w funkcji czasu (instrukcja dot. tego narzędzia).

Naliczeniekorekty2

System ponadto umożliwia podgląd struktury korekty w pojedynczym lokalu. Sprawdzą tam Państwo dokładnie których naliczeń korekta dotyczy (Było Wartość) oraz na jaką wartość są one korygowane (Ma być Wartość). Aby to wykonać należy:

 • Pole Struktura > wybrać lokal.
 • Przycisk Naliczenia > kliknąć na korektę bieżącą (K. bieżąca - fioletowa pozycja).
 • Wpośród naliczonych korekt, klikamy na interesującą nas pozycję (zaznaczamy ją).
 • Menu Widok > Struktura naliczeń.

W nowym oknie system pokaże rozłożenie danego naliczenia w lokalu, w funkcji czasu (instrukcja dot. tego narzędzia).

Uwagi:

 • Samo naliczanie korekty nie jest równoznaczne z jej zaksięgowaniem.
 • Właściciele nie widzą naliczonych korekt - widzą je dopiero po zaksięgowaniu.
 • Korekta nie aktualizuje się automatycznie, aby zapoznać się z jej aktualnym stanem należy ją ponownie naliczyć.
 • Próbne ksiegowania korekt/rozliczeń prosimy przeprowadzać w bazie testowej.
 • Gdy mamy wprowadzone korekty bieżące to prosimy nie cofać naliczeń - usunie to wprowadzone zmiany.