Dodanie grupy liczników do systemu

Zazwyczaj grupy liczników są od razu zdefiniowane w systemie, więc nie ma potrzeby ich dodawania. Są one wspólne dla wszystkich budynków w systemie. Grupy liczników agregują typy liczników. To właśnie im ustawiamy terminy rozliczeń. Aby dodać nową grupę liczników, należy kolejno:

  • Zakładka Zasób > menu Elementy > Grupy liczników.
  • Pole ID > wpisać unikalny numer grupy.
  • Pole Nazwa > wpisać nazwę grupy.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

Poniżej podajemy typowe grupy liczników.

Częste grupy liczników

Grupy liczników