Dodanie licznika do lokalu

Aby dodać nowy licznik do lokalu, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj liczniki.
 • Kliknąć: Nowy.
 • Pole Lokal > wybrać pożądany lokal.
 • Pole Grupa liczników > wybrać grupę liczników.
 • Pole Typ licznika > wybrać typ licznika.
 • Pole Numer > wpisać numer, maksymalnie 12 znaków, bez zer przodujących.
 • Pole Data założenia > ustawić datę założenia licznika w lokalu.
 • Pole Data legalizacji > ustawić datę przyszłej legalizacji.
 • Pole Odczyt > wpisać odczyt na datę założenia.
 • Pole Prognoza > wpisać prognozę, może pozostać pusta.
 • Pole Lokalizacja > wpisać lokalizacje, może pozostać puste.
 • Klikamy: Utwórz.

Dodanie licznika do lokalu