Edycja licznika

Na istniejącym liczniku można dowolnie poprawiać cechy:

  • Numer
  • Data legalizacji
  • Lokalizacja

Aby poprawić te parametry, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj liczniki.
  • Z listy liczników po lewej stronie okna, wybieramy licznik do zmiany.
  • Kliknąć: Edycja.
  • Pole Numer > poprawić numer, jeśli trzeba, maksymalnie 12 znaków, bez zer przodujących, musi być unikalny.
  • Pole Data legalizacji > ustawić datę przyszłej legalizacji.
  • Pole Lokalizacja > wpisać lokalizację, może pozostać puste.
  • Klikamy: Zapisz.

Edycja licznika