Eksport listy liczników do arkusza

Z systemu można wygenerować arkusz z danymi liczników, który jest bardzo pomocny przy imporcie odczytów oraz prognoz lub wprowadzaniu wymiany liczników. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Zakładka Zasób.
 • Dodajemy wydruk Lista odczytywania liczników.
 • Pole Typ > Lista importu.
 • Pole Bez grup liczników > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Bez typów właścicieli > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Sortowanie > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Format > CSV (;) - Excel.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.

Pobieramy plik i otwieramy go w arkuszu kalkulacyjnym. Znajdują się w nim następujące kolumny:

 • MIE > numer lokalu w systemie.
 • NR > numer licznika w systemie.
 • TYP > typ licznika.
 • LOKALIZACJA > lokalizacja uzupełniona w systemie.
 • OB_WAR > obecna wartość odczytu.
 • OB_PROG > obecna wartość prognozy.
 • DT_OB_WAR > data obecnej wartości odczytu.
 • DT_OB_PROG > data, od której obowiązuje prognoza na liczniku.
 • OB_ODC_PROG > odczyt prognozowany.
 • DATA > miejsce na uzupełnienie daty nowego odczytu.
 • WAR > miejsce na nowy odczyt.

Formatując i pozostawiając tylko kolumny: MIE NR TYP DATA WAR można w szybki sposób stworzyć tabelkę do importu odczytów.

Lista liczników