Hurtowa wymiana liczników

Wymiana liczników polega na zamknięciu starych i otwarciu nowych oraz ewentualnym przeniesieniu. Czynność tą można sprawnie wykonać, tworząc odpowiednie tabelki w arkuszu kalkulacyjnym. Wymianę więc zaczynamy od pobrania z systemu arkusza z danymi obecnych liczników. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Zakładka Zasób.
 • Dodajemy wydruk Lista odczytywania liczników.
 • Pole Typ > Lista importu.
 • Pole Bez grup liczników > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Bez typów właścicieli > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Sortowanie > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Format > CSV (;) - Excel.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.

Pobieramy plik i otwieramy go w arkuszu kalkulacyjnym, wybierając odpowiednie kodowanie znaków i separator. Przykładowy »ARKUSZ« kliknij, aby pobrać.

Wymiana liczników

Lista liczników

Pobrany arkusz formatujemy do postaci trzech oddzielnych tabelek, tak jak to jest pokazane na obrazku poniżej. Kolumny MIE NR TYP OB_PROG ułatwiają tworzenie tabelek do wymiany. Jeśli liczniki nie mają prognoz, to tabelkę do ich przenoszenia można pominąć. Przykładowy »ARKUSZ« kliknij, aby pobrać.

Przykładowe tabelki

Opis tabelek:

 • Tabelka zamykająca stare liczniki składa się z kolumn:
  • MIE > numer lokalu.
  • NR > numer starego licznika
  • TYP > typ licznika.
  • DATA > data wymiany licznika.
  • WAR > odczyt końcowy.
  • FIN > dodajemy ją jako ostatnią, odpowiada za zamknięcie licznika, w jej komórkach wpisujemy 1.
 • Tabelka dodająca nowe liczniki:
  • MIE > numer lokalu.
  • NR > numer nowego licznika.
  • TYP > typ licznika.
  • DATA > data wymiany licznika musi być taka sama jak w tabelce zamykającej licznik.
  • WAR > odczyt początkowy.
  • NEW > dodajemy ją jako ostatnią, odpowiada za dodanie licznika, w jej komórkach wpisujemy 1.
 • Tabelka przenosząca prognozy na nowe liczniki:
  • MIE > numer lokalu.
  • NR > numer nowego licznika.
  • TYP > typ licznika.
  • DATA > data bieżąca, nie data wymiany. Data bieżąca to pierwszy dzień miesiąca, za który nie są jeszcze zaksięgowane naliczenia w systemie, bardzo ważne.
  • PROG > wartość prognozy. W pierwszym arkuszu to kolumna OB_PROG zachowujemy ją. Jeśli licznik nie ma prognozy, to wpisujemy słowo PUSTY.

Tak przygotowane tabelki zaznaczamy pojedynczo w arkuszu, wraz z tytułami kolumn. Kopiujemy. Wklejamy do:

 • Menu Funkcje > Import danych > Pole Dane.
 • Następnie wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Okno zamknie się, po czym można sprawdzić zaimportowane wartości odczytów i liczników. Czasami potrzeba też odświeżyć system: menu Funkcje > Odśwież.

Import wymiany liczników

Uwagi:

 • Datę wpisujemy w formacie RRRR-MM-DD.
 • Numery liczników sugerujemy podawać bez zer wiodących.
 • W kolumnie WAR musi być podany odczyt licznika, bez tego system nie przyjmie tabelki.
 • Liczniki, które nie zostały wymienione, usuwamy z tabelek.
 • Tabelki importujemy tylko raz. Pojedynczo.
 • Importujemy w kolejności: zamykająca stare liczniki > dodająca nowe liczniki > przenosząca prognozy.
 • Taką wymianę liczników prosimy najpierw przeprowadzić w bazie testowej.
 • Przed przystąpieniem do wymiany jest konieczne ustalenie terminu rozliczenia liczników.