Poprawa numerów liczników

Zdarza się, że w procesie zakładania budynku w systemie, numery liczników są pomijane lub nie są od razu dostępne. W takim wypadku liczniki są dodawane z numerami technicznymi. Takie numery można łatwo poprawić za pomocą importu z arkusza. Jeśli mają już Państwo gotowe zestawienie tabelaryczne, to można z niego skorzystać, trzeba je sprowadzić do formatu rozpoznawanego przez system, opisanego w dalszej części instrukcji. Takie zestawienie można też wygenerować z systemu, aby to zrobić, przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
 • Zakładka Zasób.
 • Dodajemy wydruk Lista odczytywania liczników.
 • Pole Typ > Lista importu.
 • Pole Bez grup liczników > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Bez typów właścicieli > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Sortowanie > pozostawiamy bez zmian lub wybieramy pozycje.
 • Pole Format > CSV (;) - Excel.
 • Klikamy: Podgląd wydruku.

Pobieramy plik i otwieramy go w arkuszu kalkulacyjnym, wybierając odpowiednie kodowanie znaków i separator.

Poprawa numerów

Takie zestawienie formatujemy do postaci tabelki, w której znajduje się trzy kolumny:

 • MIE > wpisujemy numer lokalu (taki jak w systemie).
 • NR > wpisujemy numer licznika w systemie.
 • NNR > wpisujemy nowy numer licznika.

Formatowanie zestawienia otrzymanego z systemu przedstawiamy poniżej.

Poprawa numerów

Tak sformatowaną tabelkę kopiujemy (wraz z tytułami kolumn) i wklejamy w:

 • Menu Funkcje > Import danych > Pole dane.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Okno powinno się zamknąć. Nowe numery powinny być od razu widoczne na licznikach. Czasami trzeba też odświeżyć okno: menu Funkcje > Odśwież.

Poprawa numerów

Uwagi:

 • Numer licznika może mieć 12 znaków.
 • Jeśli wystąpi błąd podczas importu, proszę sprawdzić, czy pomiędzy arkuszem a systemem są zgodne numery lokali i liczników oraz ich typy.
 • Przyczyną błędów może być też brak zer wiodących w numerach liczników lub niewidoczne spacje dodane w komórkach.