Usunięcie licznika z lokalu

Trwale usunięcie licznika jest możliwe tylko wtedy gdy:

  • Licznik nie brał udziału w rozliczeniu.
  • Według jego prognozy nie zostały naliczone i zaksięgowane zaliczki.

Aby usunąć licznik z lokalu, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj liczniki.
  • Z listy liczników wybieramy licznik do usunięcia.
  • Klikamy: Usuń.

Licznik usunie się natychmiast. Jeśli przycisk Usuń jest szary, oznacza to, że licznik nie spełnia warunków do usunięcia.

Usunięcie licznika lokalu