Wymiana licznika w lokalu

Poniższa instrukcja jest dobra do wykonania wymiany jednego lub kilku liczników, gdy wymianę trzeba przeprowadzić w większej ilości lokali, to sugerujemy skorzystać z hurtowej wymiany liczników. Aby wymienić pojedynczy licznik, należy najpierw zamknąć stary. Robimy to za pomocą:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj odczyty.
 • Pole Licznik > wybieramy stary licznik.
 • Pole Data > ustawiamy datę zamknięcia licznika, ostatniego odczytu.
 • Pole Wartość > wpisujemy odczytaną wartość ostatniego odczytu.
 • Pole Typ odczytu > zaznaczamy Końcowy — demontaż licznika.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Jeśli trzeba, dodajemy odczyty kolejnym licznikom.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Po wprowadzeniu zmian i zamknięciu okna, w ikonce zamkniętego licznika pojawi się czerwone kółeczko.

Zamknięcie starego licznika

Po zamknięciu starego licznika dodajemy nowy, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj liczniki.
 • Kliknąć: Nowy.
 • Pole Lokal > wybrać pożądany lokal.
 • Pole Grupa liczników > wybrać grupę liczników.
 • Pole Typ licznika > wybrać typ licznika.
 • Pole Numer > wpisać numer, maksymalnie 12 znaków.
 • Pole Data założenia > ustawić datę założenia licznika, musi być taka sama jak data ostatniego odczytu starego licznika.
 • Pole Data legalizacji > ustawić datę przyszłej legalizacji.
 • Pole Odczyt > wpisać odczyt na datę założenia.
 • Pole Prognoza > wpisać prognozę, może pozostać pusta.
 • Pole Lokalizacja > wpisać lokalizacje, może pozostać puste.
 • Klikamy: Utwórz.

Licznik od razu pojawi się w lokalu.

Dodanie nowego licznika

Uwagi:

 • Odczyt końcowy starego licznika oraz założenie nowego licznika musi być z tą samą datą.
 • Prognoza na nowym liczniku powinna być dodana od daty bieżącej, nie od daty dodania nowego licznika.
 • Opisana niżej procedura dotyczy wymiany liczników w nierozliczonym jeszcze okresie.
 • Odczyt zamykający można będzie dodać jedynie wtedy, gdy ustawiony będzie dla tej grupy liczników Termin Rozliczenia Liczników.