Cofanie naliczeń

Czasami zachodzi potrzeba wycofania zaksięgowanych już zaliczek, korekt, rozliczeń. Na przykład wskutek wykrycia błędu w liczbie osób. Aby to zrobić, należy przejść do:

  • Menu Obciążenia > Cofanie naliczeń.
  • Pole Należność > wybieramy dokument do usunięcia.
  • Pole Wycofaj księgowanie > ustawiamy Tak.
  • Pole Usuń korekty > ustawiamy Tak.
  • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Po wprowadzeniu zmian i ponownym księgowaniu numeracja i wartość dokumentów może ulec zmianie, jest to szczególnie istotne przy wystawianiu Faktur VAT/Rachunków/Faktur uproszczonych.

Prosimy zachować rozwagę i ostrożność przy cofaniu naliczeń. Podczas cofania, usuwane są korekty bieżące danych lokali i stawek, odczytów. Gdy, na przykład cofają Państwo korektę wykupu wstecz i wcześniejsze naliczenia, to taką korektę trzeba będzie zrobić jeszcze raz. Należności cofamy w odwrotnej kolejności do księgowania. Należności cofamy po kolei, nie można cofać wybiórczo.

W zakładce Korekty bieżące, w oknie Cofania naliczeń, jest tabelka przedstawiająca korekty, danych, stawek, algorytmów oraz odczytów i prognoz. Dzięki niej można w prosty sposób dowiedzieć się, co jest korygowane w danej wspólnocie oraz na jakim lokalu.

Cofanie naliczeń