Cofanie naliczeń

Czasami zachodzi potrzeba wycofania zaksięgowanych już zaliczek, np. w skutek wykrycia błędu w liczbie osób. Aby to zrobić należy przejść do:

  • Menu Obciążenia > Cofanie naliczeń.
  • Pole Należność > wybieramy dokument do usunięcia.
  • Pole Wycofaj księgowanie > ustawiamy Tak.
  • Pole Usuń korekty > ustawiamy Tak.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Po wprowadzeniu zmian i ponownym księgowaniu, numeracja i wartość dokumentów może ulec zmianie - jest to szczególnie istotne przy wystawianiu Faktur VAT/Rachunków/Faktur uproszczonych.

Prosimy zachować rozwagę i ostrożność przy cofaniu naliczeń.

Cofanie naliczeń

Uwagi:

  • Podczas cofania, usuwane są korekty bieżące danych lokali i stawek, odczytów. Gdy, na przykład cofają Państwo korektę wykupu wstecz i wcześniejsze naliczenia, to taką korektę trzeba będzie zrobić jeszcze raz.
  • Należności cofamy w odwrotnej kolejności do księgowania.
  • Należności cofamy po kolei, nie można cofać wybiórczo.