Struktura naliczeń w lokalach

Sprawdzenie struktury naliczeń w lokalach pozwala skontrolować rozłożenie opłat w wielu lokalach w funkcji czasu. Dzięki temu można łatwo znaleźć lokale, które mają przerwy w obciążeniach, nietypowe wartości danych i stawek. Aby uzyskać takie zestawienie, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • Pole Struktura > kliknąć całą nieruchomość lub inną podrzędną strukturę.
  • Przycisk Naliczenia.
  • Wybrać miesiąc i następnie pozycję z zaliczek.
  • Menu Widok > Struktura naliczeń w lokalach.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane lokale, które posiadają wybraną opłatę oraz wartości tej opłaty w czasie.

Struktura naliczeń w lokalach