Struktura naliczeń w lokalach

Sprawdzenie struktury naliczeń w lokalach pozwala skontrolować rozłożenie naliczeń w wielu lokalach w funkcji czasu. Dzięki temu można łatwo znaleźć lokale które mają przerwy w obciążeniach, nietypowe wartości danych i stawek. Aby uzyskać takie zestawienie należy:

  • W zakładce Administracja, w polu struktury kliknąć na całą nieruchomość lub inną podrzędną strukturę.
  • Kliknąć na przycisk Naliczenia - następnie wybrać pozycję z zaliczek.
  • Z menu Widok wybrać Struktura naliczeń w lokalach.

Struktura naliczeń w lokalach