Struktura naliczeń w pojedynczym lokalu

Sprawdzenie struktury naliczeń w jednym lokalu skontrolować rozłożenie obciążeń w funkcji czasu. Dzięki temu można łatwo znaleźć przerwy w obciążeniach, nietypowe wartości danych i stawek oraz strukturę korekt. Szczególnie jest to przydatne do sprawdzania rozliczeń liczników dla jednego właściciela, można na nim zobaczyć okres rozliczenia i które zaliczki rozliczają się z zużyciem. Aby uzyskać takie zestawienie, należy przejść do:

  • W zakładce Administracja, w polu struktury kliknąć wybrany lokal.
  • Kliknąć przycisk Naliczenia — następnie wybrać pozycję z zaliczek.
  • Z menu Widok wybrać Struktura naliczeń.

Struktura naliczeń w pojedynczym lokalu