Zmiany naliczeń

Czasami przy naliczaniu i księgowaniu zaliczek pojawia się sytuacja, w której z nie do końca nam znanych przyczyn suma naliczenia ulega zmianie z miesiąca na miesiąc. Chcielibyśmy wtedy wiedzieć, w którym lokalu nastąpiły zmiany i czy czasem nie są one wynikiem błędu powstałego przy wprowadzaniu. Do tego właśnie służy funkcja Zmiany naliczeń oraz możliwość sprawdzenia historii naliczania na wybrany składnik.

Dzięki tej funkcji możemy w łatwy sposób sprawdzić, jakie były zamiany w kwotach naliczeń w poszczególnych miesiącach zarówno dla zaksięgowanych, jak i niezaksięgowanych (ale naliczonych) zaliczek.

 • Po zalogowaniu zaczynamy od wyboru nieruchomości/wspólnoty, w której naliczenia będziemy sprawdzać/wyjaśniać, następnie przechodzimy do zakładki Administracja.

Zmiany naliczeń

 • Z dostępnego menu Obciążenia, wybieramy opcję Zmiany naliczeń.

Zmiany naliczeń

 • Otworzy się okno informacyjne z wyświetlonymi miesiącami, w których występowały zmiany w kwocie naliczenia. Klikając plusik, można rozwinąć miesiąc.

Zmiany naliczeń

 • Zostaną wtedy wyświetlone wszystkie numery lokali, dla których nastąpiła zmiana w naliczeniach między tym miesiącem a poprzednim.

Zmiany naliczeń

 • Uzyskawszy takie informacje, można sprawdzić dla wybranych lokali, co spowodowało taką zmianę naliczeń — np. zmiana danych, stawek czy prognoz.

Przegląd struktury naliczeń

Funkcjonalność ta pozwala prześledzić na poziomie lokalu historię naliczania obciążeń na wybrany składnik. Dzięki niej możemy określić, jak zmieniały się w czasie naliczenia oraz sprawdzić, czy były robione korekty/rozliczenia i które naliczenia obejmują.

 • W drzewie struktury odnajdujemy lokal, w którym nastąpiła zmiana naliczenia (oczywiście może to być każdy inny lokal, dla którego chcemy prześledzić historię naliczeń na wybranym składniku), następnie z paska z przyciskami, wybieramy Naliczenia i wskazujemy nasze naliczenie.

Zmiany naliczeń

 • Zostaną wtedy wyświetlone wszystkie aktualne pozycje niezaksięgowanej jeszcze zaliczki. Jeśli nie ma żadnych naliczeń na wybranym lokalu, to sugeruje, że nie zostały w ogóle naliczone i trzeba to zrobić lub wybrać inny miesiąc, dla którego naliczenia występują. Z listy naliczeń wybieramy składnik, którego historię naliczania chcemy prześledzić. Następnie, z menu Widok, wybieramy Struktura naliczeń.

Zmiany naliczeń

 • Po chwili system wyświetli nowe okno dialogowe, przedstawiające tabelę z historią naliczeń na wybrany składnik (algorytm) dla tego lokalu. W odpowiednich komórkach widoczne są podstawy naliczenia (ilość i stawka) oraz sposób (LP — licznik, prognoza) i wyliczona kwota.

Zmiany naliczeń

 • Naliczenia/zaliczki — są pokazane zarówno te zaksięgowane, jak i nie (bez księgowania, tylko naliczone). W nagłówkach na górze znajduje się data/miesiąc, którego to naliczenie dotyczy — na obrazku zaznaczone są zaliczki za Luty 2012.

Zmiany naliczeń

 • Rozliczenia/korekty — dla nich z lewej strony znajduje się miesiąc księgowania i numer (po zaksięgowaniu), natomiast korygowany/rozliczany zakres jest określony przez pionowe ściany komórek — wybranej, pionowej kreski dotyczy zawsze data znajdująca się z jej lewej strony w nagłówku tabeli. Tak więc na obrazku widoczna jest korekta nr 3 zaksięgowana w Styczniu 2012, a dotyczy ona okresu od dnia 2012-01-01 do dnia 2012-02-01, a więc Stycznia 2012 zawierającego się w tym przedziale.

Zmiany naliczeń

 • Chcąc sprawdzić wartości naliczeń dla całej nieruchomości, z drzewa struktury wybieramy cały budynek (najwyższy element struktury), oraz wskazujemy dane naliczenie.

Zmiany naliczeń

 • Z dostępnego teraz menu Widok, wybieramy Struktura naliczeń w lokalach.

Zmiany naliczeń

 • Po chwili otworzy się nowe okno dialogowe. Wykazane są tutaj wszystkie lokale, które mają w zaliczce wskazane wcześniej naliczenie. W kolumnie po prawej stronie wykazany jest dodatkowo sposób naliczenia zaliczki (LP — oznacza naliczenie wg prognozy licznika, LR oznacza naliczenie wg ryczałtu).

Zmiany naliczeń