Zmiany naliczeń

Czasami przy naliczaniu i księgowaniu zaliczek pojawia się sytuacja, w której z nie do końca nam znanych przyczyn suma naliczenia ulega zmianie z miesiąca na miesiąc. Chcielibyśmy wtedy wiedzieć, w którym lokalu nastąpiły zmiany i czy czasem nie są one wynikiem błędu powstałego przy wprowadzaniu zmian. Do tego właśnie służy funkcja Zmiany naliczeń. Aby uzyskać zestawienie, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Obciążenia > Zmiany naliczeń.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi pionowej będziemy mieli oś czasu.
  • W lewej części okna będą podane miesiące.
  • Z prawej strony będą podane wartości opłat bieżąca i poprzednia oraz ich różnica.

Jeśli któryś z miesięcy nie wyświetla się w zestawieniu, oznacza to, że jest on taki sam jak miesiąc poprzedni.

Zmiany naliczeń