Dodanie odczytu licznika

Przed dodaniem odczytów trzeba określić termin rozliczeń liczników. Aby dodać odczyt licznika, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj odczyty.
 • Pole Licznik > wybieramy licznik.
 • Pole Data > ustawiamy datę odczytu.
 • Pole Wartość > wpisujemy odczytaną wartość.
 • Pole Typ odczytu > jeśli odczyt jest normalny, to nie zaznaczamy nic w tym polu. Natomiast jeśli spełnia poniższe warunki, to zaznaczamy odpowiednie:
  • Końcowy — demontaż licznika > jeśli odczyt jest odczytem końcowym, licznik zostanie zamknięty.
  • Wcześniejsze rozliczenie > jeśli liczniki trzeba rozliczyć wcześniej niż koniec okresu rozliczeniowego (np. przy wykupie lokalu lub na żądanie właściciela). Wszystkie liczniki danej grupy liczników, muszą mieć oznaczone odczyty, aby rozliczenie zaszło.
  • Odczyt prognozowany > gdy wartość odczytu jest wyliczona sztucznie, odczyt będzie oznaczony kolorem czerwonym, nie ma innych konsekwencji.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Dodajemy więcej pozycji, jeśli trzeba.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie. Odczyty na koniec okresu rozliczeniowego dodajemy dzień po, czyli np. jeśli mamy odczyty na 30 czerwca to w systemie dodajemy je z datą 20RR-07-01. Podobnie, odczyty na 31 grudnia dodajemy z datą 20RR-01-01 następnego roku. Odczyty na dzień wykupu dodajemy z datą wykupu wprowadzoną w systemie. Musi być taka sama. Przeciwnym wypadku system przeliczy zużycie właściciela proporcjonalnie do czasu posiadania lokalu. Aby usunąć odczyt, trzeba dodać odczyt poprzedni jeszcze raz. Można dodać pustą wartość odczytu, pole Wartość = puste (nic nie wpisujemy). Dla systemu będzie to znak, aby nie rozliczać zaliczek w tym lokalu, lokal staje się ryczałtowy, mimo że ma dodany licznik. Stare, zamknięte liczniki są wyświetlane na dole listy liczników.

Dodanie odczytu