Dodanie odczytu licznika

Przed dodaniem odczytów trzeba określić termin rozliczeń liczników. Aby dodać odczyt licznika, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj odczyty.
 • Pole Licznik > wybieramy licznik.
 • Pole Data > ustawiamy datę odczytu.
 • Pole Wartość > wpisujemy odczytaną wartość.
 • Pole Typ odczytu > jeśli odczyt jest normalny, to nie zaznaczamy nic w tym polu. Natomiast jeśli spełnia poniższe warunki, to zaznaczamy odpowiednie:
  • Końcowy — demontaż licznika > jeśli odczyt jest odczytem końcowym, licznik zostanie zamknięty.
  • Wcześniejsze rozliczenie > jeśli liczniki trzeba rozliczyć wcześniej niż koniec okresu rozliczeniowego (np. przy wykupie lokalu lub na żądanie właściciela).
  • Odczyt prognozowany > gdy wartość odczytu jest wyliczona sztucznie.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Dodanie odczytu

Uwagi:

 • Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie.
 • Odczyty na koniec okresu rozliczeniowego dodajemy dzień po, czyli np. jeśli mamy odczyty na 30 czerwca to w systemie dodajemy je z datą 2020-07-01. Podobnie, odczyty na 31 grudnia dodajemy z datą 2021-01-01.
 • Odczyty na dzień wykupu dodajemy z datą wykupu wprowadzoną w systemie. Musi być taka sama. Przeciwnym wypadku system przeliczy zużycie właściciela proporcjonalnie do czasu posiadania lokalu.
 • Aby usunąć odczyt, trzeba dodać odczyt poprzedni jeszcze raz.
 • Można dodać pustą wartość odczytu, pole Wartość = puste, nic nie wpisujemy. Dla systemu będzie to znak, aby nie rozliczać zaliczek w tym lokalu, lokal staje się ryczałtowy, mimo że ma dodany licznik.