Dodanie odczytu wstecz

Funkcja służy do korygowania odczytów w okresie, za który zostało już zaksięgowane rozliczenie liczników. Aby dodać lub skorygować odczyt w okresie już rozliczonym, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj odczyty wstecz.
  • Na liście z lewej strony okna wybieramy licznik do edycji.
  • Pole Data > wpisujemy datę dodawanego lub korygowanego odczytu.
  • Pole Wartość > wpisujemy wartość odczytu.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Dodajemy lub korygujemy pozostałe odczyty wybranego licznika, jeśli trzeba.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Po zamknięciu okna można sprawdzić odczyty licznika. Bardzo prawdopodobne, że zmiana wprowadzona za pomocą tej funkcji w odczytach liczników spowoduje naliczenie się korekty, należy ją przeliczyć i sprawdzić w Naliczenia > K. bieżąca.

Dodanie odczytu wstecz

Uwagi:

  • Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie.
  • Za pomocą tej funkcji edytujemy odczyty jednego licznika na raz. Czyli po edycji odczytów jednego licznika zapisujemy zamiany, dopiero wtedy przechodzimy do edycji następnego.
  • Stare, zamknięte liczniki są wyświetlane na dole listy liczników.