Dodanie odczytu wstecz

Funkcja służy do korygowania odczytów w okresie, za który zostało już zaksięgowane rozliczenie liczników. Aby dodać lub skorygować odczyt w okresie już rozliczonym, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj odczyty wstecz.
  • Na liście z lewej strony okna wybieramy licznik do edycji.
  • Pole Data > wpisujemy datę dodawanego lub korygowanego odczytu.
  • Pole Wartość > wpisujemy wartość odczytu.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Dodajemy lub korygujemy pozostałe odczyty wybranego licznika, jeśli trzeba.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Po zamknięciu okna można sprawdzić odczyty licznika. Bardzo prawdopodobne, że zmiana wprowadzona za pomocą tej funkcji w odczytach liczników spowoduje naliczenie się korekty, należy ją przeliczyć i sprawdzić w Naliczenia > K. bieżąca.

Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie. Za pomocą tej funkcji edytujemy odczyty jednego licznika na raz. Czyli po edycji odczytów jednego licznika zapisujemy zamiany, dopiero wtedy przechodzimy do edycji następnego. Stare, zamknięte liczniki są wyświetlane na dole listy liczników.

Dodanie odczytu wstecz