Import odczytów liczników

Do systemu można wprowadzić odczyty hurtowo, za pomocą tabelki z odpowiednimi kolumnami. Tabelka do importu odczytów powinna zawierać pięć kolumn. Oczywiście, jeśli posiadamy już odczyty liczników w arkuszu, to tabelkę formatujemy do opisanej postaci. Przed importem odczytów trzeba określić termin rozliczeń liczników. Poniżej przykładowa tabelka, którą tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym:

Tabelka importu odczytów

Gdzie w kolumnach podajemy:

 • MIE > numer lokalu z systemu musi być taki sam.
 • TYP > podajemy typ licznika tak jak w systemie.
 • NR > wpisujemy numer licznika.
 • DATA > podajemy datę w formacie RRRR-MM-DD.
 • WAR > wpisujemy wartość odczytu na wskazaną datę.

Tak przygotowaną tabelkę zaznaczamy w arkuszu, wraz z tytułami kolumn. Kopiujemy. Wklejamy do:

 • Menu Funkcje > Import danych > Pole Dane.

Następnie wpisujemy hasło i zatwierdzamy. Okno zamknie się, po czym można sprawdzić zaimportowane wartości odczytów. Czasami potrzeba też odświeżyć system: menu Funkcje > Odśwież.

Import odczytów

Uwagi:

 • Można pominąć kolumnę TYP — wtedy kolumna NR powinna mieć unikalne wartości.
 • Można pominąć kolumnę NR — wtedy w lokalu może być tylko jeden licznik danego typu.
 • Kolejność kolumn jest dowolna.
 • Do liczników można zaimportować odczyty z typem odczytu: Wcześniejsze rozliczenie, w takim wypadku do tabelki dodajemy kolumnę FIN, wartości komórek uzupełniamy na 2.
 • Częstą przyczyną problemów z importem są znaki niepisane (np. spacja) występujące w nazwach kolumn.
 • Częstą przyczyną problemów są też zera wiodące w numerach liczników albo trzeba je dodać w arkuszu, albo usunąć z numerów liczników w systemie.