Import odczytów liczników

Do systemu można wprowadzić odczyty hurtowo, za pomocą tabelki z odpowiednimi kolumnami. Tabelka do importu odczytów powinna zawierać pięć kolumn. Oczywiście, jeśli posiadamy już odczyty liczników w arkuszu, to tabelkę formatujemy do opisanej postaci. Przed importem odczytów trzeba określić termin rozliczeń liczników. Poniżej przykładowa tabelka, którą tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym:

Tabelka importu odczytów

Tytuły kolumn są bardzo ważne, nazywamy ja tak jak na przykładzie. W kolumnach podajemy:

  • MIE > numer lokalu z systemu, musi być taki sam.
  • TYP > podajemy typ licznika tak jak w systemie.
  • NR > wpisujemy numer licznika.
  • DATA > podajemy datę w formacie RRRR-MM-DD.
  • WAR > wpisujemy wartość odczytu na wskazaną datę.

Tak przygotowaną tabelkę zaznaczamy w arkuszu, wraz z tytułami kolumn. Kopiujemy i wklejamy do:

  • Menu Funkcje > Import danych > Pole Dane.
  • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Okno zamknie się, po czym można sprawdzić zaimportowane wartości odczytów. Czasami potrzeba też odświeżyć system: menu Funkcje > Odśwież. Można pominąć kolumnę TYP — wtedy kolumna NR powinna mieć unikalne wartości. Można pominąć kolumnę NR — wtedy w lokalu może być tylko jeden licznik danego typu. Kolejność kolumn jest dowolna. Do liczników można zaimportować odczyty z typem odczytu: Wcześniejsze rozliczenie, w takim wypadku do tabelki dodajemy kolumnę FIN, wartości komórek uzupełniamy na 2. Częstą przyczyną problemów z importem są znaki niepisane (np. spacja) występujące w nazwach kolumn. Częstą przyczyną problemów są też zera wiodące w numerach liczników albo trzeba je dodać w arkuszu, albo usunąć z numerów liczników w systemie.

Import odczytów