Usunięcie odczytu wstecz

Funkcja służy do korygowania odczytów w okresie, za który zostało już zaksięgowane rozliczenie liczników. Uwaga, sposób tutaj opisany usuwa wszystkie odczyty dodane wstecz, jeśli któryś z odczytów ma pozostać, to trzeba go uzupełnić przed zatwierdzeniem. Aby usunąć skorygowany odczyt w okresie już rozliczonym, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj odczyty wstecz.
  • Na liście z lewej strony okna wybieramy licznik do edycji.
  • Następnie:
    • Jeśli usuwany odczyt, który nie bierze udziału w zaksięgowanym rozliczeniu/korekcie, to w oknie nic nie wykonujemy.
    • Jeśli usuwany odczyt, który brał udział w zaksięgowanym rozliczeniu/korekcie, to usuwamy go przez kliknięcie symbolu niebieskiego kluczyka po prawej stronie pozycji z odczytem.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Po zamknięciu okna można sprawdzić odczyty licznika. Bardzo prawdopodobne, że zmiana wprowadzona za pomocą tej funkcji w odczytach liczników spowoduje naliczenie się korekty, należy ją przeliczyć i sprawdzić w Naliczenia > K. bieżąca.

Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie. Za pomocą tej funkcji edytujemy odczyty jednego licznika na raz. Czyli po edycji odczytów jednego licznika zapisujemy zamiany, dopiero wtedy przechodzimy do edycji następnego. Stare, zamknięte liczniki są wyświetlane na dole listy liczników.

Usunięcie odczytu wstecz