Usunięcie odczytu wstecz

Funkcja służy do korygowania odczytów w okresie, za który zostało już zaksięgowane rozliczenie liczników. Uwaga, sposób tutaj opisany usuwa wszystkie odczyty dodane wstecz, jeśli któryś z odczytów ma pozostać, to trzeba go uzupełnić przed zatwierdzeniem. Aby usunąć skorygowany odczyt w okresie już rozliczonym, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj odczyty wstecz.
 • Na liście z lewej strony okna wybieramy licznik do edycji.
 • Następnie:
  • Jeśli usuwany odczyt, który nie bierze udziału w zaksięgowanym rozliczeniu/korekcie, to w oknie nic nie wykonujemy.
  • Jeśli usuwany odczyt, który brał udział w zaksięgowanym rozliczeniu/korekcie, to usuwamy go przez kliknięcie symbolu niebieskiego kluczyka po prawej stronie pozycji z odczytem.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Po zamknięciu okna można sprawdzić odczyty licznika. Bardzo prawdopodobne, że zmiana wprowadzona za pomocą tej funkcji w odczytach liczników spowoduje naliczenie się korekty, należy ją przeliczyć i sprawdzić w Naliczenia > K. bieżąca.

Usunięcie odczytu wstecz

Uwagi:

 • Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie.
 • Za pomocą tej funkcji edytujemy odczyty jednego licznika na raz. Czyli po edycji odczytów jednego licznika zapisujemy zamiany, dopiero wtedy przechodzimy do edycji następnego.
 • Stare, zamknięte liczniki są wyświetlane na dole listy liczników.