Dodanie prognozy licznika

Aby dodać prognozę licznika, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj prognozy.
 • Pole Licznik > wybieramy licznik.
 • Pole Data > ustawiamy datę, od której ma obowiązywać prognoza.
 • Pole Wartość > wpisujemy prognozę.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Dodanie prognozy

Uwagi:

 • Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie.
 • Jeśli prognoza ma obowiązywać przez cały miesiąc, to dodajemy ją od pierwszego dnia miesiąca.
 • Jeśli dodamy prognozę z datą w środku miesiąca, to jej wartość zostanie przeliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania.
 • Aby usunąć prognozę, trzeba dodać prognozę z pustym polem Wartość.
 • Często jest tak, że jeśli chcemy osiągnąć np. 6 m3 Zimne wody i ścieków na zaliczce, to wartość prognozy licznika ZW wpisujemy pomniejszoną o wartość prognozy licznika CW.