Dodanie prognozy licznika

Aby dodać prognozę licznika, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj prognozy.
  • Pole Licznik > wybieramy licznik.
  • Pole Data > ustawiamy datę, od której ma obowiązywać prognoza.
  • Pole Wartość > wpisujemy prognozę.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie. Jeśli prognoza ma obowiązywać przez cały miesiąc, to dodajemy ją od pierwszego dnia miesiąca. Jeśli dodamy prognozę z datą w środku miesiąca, to jej wartość zostanie przeliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania. Aby usunąć prognozę, trzeba dodać prognozę z pustym polem Wartość. Często jest tak, że jeśli chcemy osiągnąć np. 6 m3 Zimne wody i ścieków na zaliczce, to wartość prognozy licznika ZW wpisujemy pomniejszoną o wartość prognozy licznika CW.

Dodanie prognozy