Import prognoz liczników

Do systemu można wprowadzić prognozy hurtowo, za pomocą tabelki z odpowiednimi kolumnami. Często taka potrzeba zachodzi przy dodawaniu ręcznie wyliczonych prognoz lub ich powiększaniu np. o 10%. Tabelka do importu prognoz powinna zawierać pięć kolumn. Oczywiście, jeśli posiadamy już prognozy liczników w arkuszu, to tabelkę formatujemy do opisanej postaci. Poniżej przykładowa tabelka, którą tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym:

Tabelka importu prognoz

Gdzie w kolumnach podajemy:

 • MIE > numer lokalu z systemu musi być taki sam.
 • TYP > podajemy typ licznika tak jak w systemie.
 • NR > wpisujemy numer licznika.
 • DATA > podajemy datę w formacie RRRR-MM-DD.
 • PROG > wpisujemy wartość prognozy na wskazaną datę.

Tak przygotowaną tabelkę zaznaczamy w arkuszu, wraz z tytułami kolumn. Kopiujemy. Wklejamy do:

 • Menu Funkcje > Import danych > Pole Dane.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Okno zamknie się, po czym można sprawdzić zaimportowane wartości prognoz. Czasami potrzeba też odświeżyć system: menu Funkcje > Odśwież.

Takie zestawienie można też wygenerować z systemu, aby to zrobić, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Wydruki > zakładka Zasób.
 • Dodajemy wydruk > Lista odczytywania liczników.
 • Pole Typ > Lista importu.
 • Pole Format > CSV Excel (;).
 • Klikamy: Podgląd wydruku.

Dokument importujemy do arkusza kalkulacyjnego, wybierając odpowiednie kodowanie i separator.

Import prognoz

Takie zestawienie formatujemy do postaci tabelki, w której znajduje się pięć kolumn:

 • MIE > wpisujemy numer lokalu (taki jak w systemie).
 • NR > wpisujemy numer licznika.
 • TYP > wpisujemy typ licznika.
 • PROG > wpisujemy wartość prognozy.
 • DATA > wpisujemy datę, od której ma obowiązywać nowa prognoza. W formacie: RRRR-MM-DD.

Formatowanie zestawienia otrzymanego z systemu przedstawiamy poniżej.

Import prognoz

Tak sformatowaną tabelkę kopiujemy (wraz z tytułami kolumn) i wklejamy w:

 • Menu Funkcje > Import danych > Pole dane.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Okno powinno się zamknąć. Nowe prognozy powinny być od razu widoczne na licznikach. Czasami trzeba też odświeżyć system: menu Funkcje > Odśwież.

Import prognoz

Uwagi:

 • Jeśli wystąpi błąd podczas importu, proszę sprawdzić, czy pomiędzy arkuszem a systemem są zgodne numery lokali i liczników oraz ich typy.
 • Można pominąć kolumnę TYP — wtedy kolumna NR powinna mieć unikalne wartości.
 • Można pominąć kolumnę NR — wtedy w lokalu może być tylko jeden licznik danego typu.
 • Kolejność kolumn jest dowolna.
 • Prognozy mogą przyjmować wartości ujemne.
 • Gdy wpiszemy w kolumnie PROG, jako wartość prognoz wyraz PUSTY, to prognoza zostanie usunięta z licznika — ustawiona na brak/pusta.
 • Prognozy można importować z datami wstecznymi.
 • W kolumnie OB_PROG jest wpisana obecna prognoza licznika.
 • Częstą przyczyną problemów z importem są znaki niepisane (np. spacja) występujące w nazwach kolumn lub innych komórkach.
 • Częstą przyczyną problemów są też zera wiodące w numerach liczników albo trzeba je dodać w arkuszu, albo usunąć z numerów liczników w systemie.