Struktura prognoz licznika

Narzędzie umożliwia podgląd historii zmian prognoz na danym liczniku. Aby przejść do narzędzia, należy:

  • Zakładka Administracja.
  • Pole Struktura > wybrać lokal.
  • Przycisk: Liczniki.
  • Następnie wybrać interesujący nas licznik.
  • Menu Widok > Struktura prognoz.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi pionowej będziemy mieli oś czasu.
  • W lewej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi poziomej będziemy mieli podane zaliczki i korekty, które zostały stworzone na podstawie prognoz oraz jej wartości w przedziałach czasowych.

Struktura prognoz