Struktura prognoz licznika

Narzędzie umożliwia podgląd historii zmian prognoz na danym liczniku. Aby przejść do narzędzia, należy:

  • Wybrać lokal z drzewa struktury.
  • Przycisk: Liczniki.
  • Następnie wybrać interesujący nas licznik.
  • Menu Widok > Struktura prognoz.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane zaliczki lub korekty, które zostały stworzone na podstawie prognoz oraz jej wartości w przedziałach czasowych.

Struktura prognoz