Usunięcie prognozy licznika

Aby usunąć prognozę licznika, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj prognozy.
  • Pole Licznik > wybieramy licznik.
  • Pole Data > ustawiamy datę, od której ma być usunięta prognoza.
  • Pole Wartość > pozostawiamy puste.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Jeśli na liczniku nie będzie już prognozy, to zaliczka może być (ale nie musi) naliczona wg części ryczałtowej algorytmu.

Usunięcie prognozy

Uwagi:

  • Jeśli przed przejściem do opisywanej funkcji zaznaczymy pożądany licznik, to podpowie się on automatycznie w nowym oknie.
  • Jeśli prognoza ma obowiązywać przez cały miesiąc, to dodajemy ją od pierwszego dnia miesiąca.
  • Jeśli dodamy prognozę z datą w środku miesiąca, to jej wartość zostanie przeliczona proporcjonalnie do czasu obowiązywania.