Wyliczenie prognoz liczników

W system umożliwia automatyczne wyliczenie nowych prognoz na podstawie zużyć liczników, aby to zrobić, należy przejść do:

 • Menu Funkcje > Wylicz prognozy.
 • Pole Struktura > wybieramy cały budynek lub konkretny lokal/strukturę.
 • Pole Grupa liczników > wybieramy grupę liczników.
 • Pole Typ licznika > wybieramy typ licznika.
 • Pole Operacja > ustawiamy pożądaną operację:
  • Ustaw ryczałt > jeśli wybierzemy tę opcję, system usunie prognozę od danej daty (ustawi pustą, brak).
  • Ustaw zero > system doda na liczniki prognozę równą zero do danej daty.
  • Wycofaj zmianę > jeśli z daną datą była zmiana prognozy na licznikach, to system przywróci poprzednią prognozę.
  • Ustaw średnią > system wyliczy i doda na liczniki średnią prognozę miesięczną na podstawie dalszych ustawień.
 • Pole Okres od > ustawiamy początkowy okres, na podstawie którego system ma wyliczyć prognozy.
 • Pole Okres do > ustawiamy końcowy okres, na podstawie którego system ma wyliczyć prognozy.
 • Pole Prognozy ujemne > określamy systemowi, co ma zrobić w przypadku wyliczenia prognozy ujemnej:
  • Ustaw ujemną > wstawi ujemną prognozę.
  • Ustaw zero > ustawi prognozę na zero.
  • Ustaw ryczałt > usunie prognozę z licznika.
  • Nie zmieniaj > nie zmieni prognozy.
 • Pole Wymiana liczników > ustalamy czy system ma brać pod uwagę zużycie starych liczników, w przypadku ich wymiany, do wyliczenia nowej prognozy.
 • Pole Data > ustawiamy datę zmiany/dodania nowych prognoz.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Dodajemy kolejną pozycję dla innego typu liczników.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Po zamknięciu okna, prognozy powinny być od razu widoczne. Można ew. odświeżyć system: menu Funkcje > Odśwież. Należy przeliczyć też ponownie zaliczki: menu Obciążenia > Nalicz zaliczki. Wyliczonych prognozy nie można dodawać od daty wstecznej. Wartości prognoz można wyeksportować za pomocą wydruku: menu Funkcje > Wydruki > Zasób > Lista odczytywania liczników > pole Typ > Lista importu. Ostatnia, obecna prognoza licznika jest w kolumnie OB_PROG.

Wyliczenie prognoz