Księgowanie rozliczenia kosztów

Aby zaksięgować rozliczenie kosztów należy:

 • Przejść do Menu funkcje > Księguj należności.
 • Z pola Księgowanie wybrać Korekta RL+RK.
 • Pola Data i Data księgowania ustawią się automatycznie. (korekty zazwyczaj księgujemy na koniec rozliczanego okresu, jeśli trzeba, daty te mogą być późniejsze niż rozliczany okres)
 • W polu Bazowy termin płatności ustawiamy datę w zależności od pożądanego terminu płatności (więcej w dokumentacji odnośnie terminów płatności).
 • W polu Termin płatności zwrotów wybieramy:
  • Data - jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień następnego miesiąca po miesiącu określonym w polu Data.
  • Bazowy termin płatności - jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień miesiąca określonego w polu Bazowy termin płatności.
 • W polu Opis umieszczamy opis księgowanej należności (tekst ten będzie widoczny na wydrukach).
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Księgowanie rozliczenia kosztów