Naliczenie i sprawdzenie rozliczenia

Gdy jest już ustawiony sposób rozliczeń, można naliczyć rozliczenie. Aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > przycisk Naliczenia.
  • Zaznaczyć K.bieżąca.
  • Menu Obciążenia > Nalicz korekty RL+RK.

Rozliczenie przeliczamy dla całego zasobu, w polu Struktura, zaznaczając najwyższy element (cały budynek). Dzięki temu wystarczy to zrobić tylko raz, można przeliczać też na podległych strukturach lub na lokalach.

Klikając: Nalicz korekty RL+RK są przeliczane wszystkie: korekty zwyczajne, rozliczenia liczników, należy sprawdzić więc, czy oprócz pożądanych pozycji nie naliczają się zbędne, które należałoby wykasować lub zaksięgować przed rozliczeniem kosztów.

Rozliczenie można w tym momencie poprawiać i przeliczać do woli. Właściciele nie widzą niezaksięgowanych rozliczeń.

Naliczenie RK

Sprawdzenie udziału

Jako pierwszy zalecamy sprawdzić udział wyliczony w rozliczeniu, znajduje się on w kolumnie Ilość w K.bieżąca. Należy go sprawdzić przynajmniej na kilku lokalach, dla każdej pozycji, która ma inny sposób rozliczeń (inny udział).

Rozliczając pozycję według wcześniejszych obciążeń, kwota tych obciążeń będzie podana w kolumnie Było Wartość. Więc aby obliczyć udział, sprawdzamy tę kwotę na pojedynczym lokalu. Następnie dzielimy ją przez kwotę widoczną na całym budynku/zasobie.

Rozliczając pozycję według danej np. powierzchni, wyliczanie udziału może się skomplikować. Jeśli dana ma różne wartości w okresie rozliczeniowym, to system dla każdego z podokresów zmian wylicza osobny udział w tym okresie. W takich przypadkach prosimy się zgłosić do działu wsparcia Weles w celu wyjaśnienia udziału.

Natomiast jeśli dana jest stała w okresie rozliczeniowym, to skomplikowane obliczenia upraszczają się do prostego dzielenia:

Dana w lokalu / Suma danej w budynku = udział do RK

Prosimy pamiętać też, że jeśli lokal był wykupiony w okresie rozliczeniowym to udział w rozliczeniu będzie proporcjonalnie mniejszy do czasu posiadania lokalu przez konkretnego właściciela. Przykładowe wyliczenie udziału przedstawiamy poniżej.

Wyliczenie udziału RK