Przykład RK - rozliczenie na dwóch poziomach struktur

Czasami zdarza się, że momencie rozliczenia kosztów znamy kwotę kosztu przypadającą na pewną grupę lokali w budynku i zachodzi potrzeba rozliczenia tej kwoty tylko na nie. Posłużymy się tutaj przykładem rozliczenia centralnego ogrzewania z innej instrukcji. Na potrzeby tej instrukcji załóżmy, że z różnych względów na lokal użytkowy przypada kwota kosztu 3000 zł, a pozostała część kosztu zostanie rozliczona na mieszkania. Aby zdefiniować taki sposób rozliczeń należy:

 • Przejść do Naliczenia > K. bieżąca.
 • Następnie Menu obciążenia > Rozliczenia kosztów.
 • W oknie definiujemy dwie pozycje, pierwsza:
  • W polu Element struktury wybieramy strukturę lub lokal na który chcemy wydzielić koszt.
  • Wszystkie inne pola zależą od wybranego sposobu rozliczeń.
  • W polu Wartość wpisujemy kwotę kosztu (lub różnicy) przypadającą na daną grupę lub lokal.
 • Druga:
  • W polu Element struktury wybieramy całą WM (lub inną strukturę).
  • Wszystkie inne pola zależą od wybranego sposobu rozliczeń.
  • W polu Wartość wpisujemy kwotę całkowego kosztu (lub różnicy) pomniejszoną o wydzieloną część.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
 • Przeliczamy i sprawdzamy rozliczenie kosztów.

Uwagi:

Udział w rozliczeniu kosztów zostanie obliczony oddzielnie dla każdej z wydzielonych grup.

Przykład RK - rozliczenie na dwóch poziomach struktur