Przykład RK - rozliczenie na dwóch poziomach struktur

Czasami zdarza się, że momencie rozliczenia kosztów znamy kwotę kosztu przypadającą na pewną grupę lokali w budynku i zachodzi potrzeba rozliczenia tej kwoty tylko na nie. Posłużymy się tutaj przykładem rozliczenia centralnego ogrzewania z innej instrukcji. Na potrzeby tej prezentacji załóżmy, że z różnych względów na lokal użytkowy przypada kwota kosztu 3000 zł, a pozostała część kosztu zostanie rozliczona na mieszkania. Aby zdefiniować taki sposób rozliczeń, należy przejść do:

 • Przycisk Naliczenia > K. bieżąca.
 • Menu Obciążenia > Rozliczenia kosztów.

W oknie definiujemy dwie pozycje, pierwsza:

 • Pole Element struktury > wybieramy strukturę lub lokal, na który chcemy wydzielić koszt.
 • Wszystkie inne pola zależą od wybranego sposobu rozliczeń.
 • Pole Wartość > wpisujemy kwotę kosztu (lub różnicy) przypadającą na daną grupę lub lokal.
 • Klikamy: Dodaj.

Druga pozycja:

 • Pole Element struktury > wybieramy cały budynek (lub inną strukturę).
 • Wszystkie inne pola zależą od wybranego sposobu rozliczeń.
 • Pole Wartość > wpisujemy kwotę całkowego kosztu (lub różnicy) pomniejszoną o wydzieloną część.
 • Klikamy: Dodaj.

Gdy wszystkie będą wprowadzone:

 • Klikamy: Zatwierdź.

Udział w rozliczeniu kosztów zostanie obliczony oddzielnie dla każdej z wydzielonych grup.

Przykład RK - rozliczenie na dwóch poziomach struktur