Przykład RK - wyłączenie lokalu z RK

Czasami zdarza się, że momencie rozliczenia kosztów należy pominąć pewien lokal lub pewną grupę lokali w budynku. Posłużymy się tutaj przykładem rozliczenia centralnego ogrzewania z innej instrukcji. Na potrzeby tej instrukcji załóżmy, że z różnych względów lokal użytkowy powinien być wykluczony z rozliczenia CO, cały koszt zostanie rozliczony na mieszkania. Aby zdefiniować taki sposób rozliczeń, należy przejść do:

 • Przycisk Naliczenia > K. bieżąca.
 • Menu Obciążenia > Rozliczenia kosztów.

W oknie definiujemy dwie pozycje, pierwsza:

 • Pole Element struktury > ustawiamy strukturę lub lokal, które chcemy wyłączyć z rozliczenia.
 • Pole Typ > wybieramy:
  • Jeśli lokal miał naliczane zaliczki — wybieramy pozycję Algorytm - różnica lub Obciążenia - różnica.
  • Jeśli lokal nie miał naliczanych zaliczek — można wybrać dowolną pozycję.
 • Wszystkie inne pola zależą od wybranego sposobu rozliczeń.
 • Pole Wartość > wpisujemy kwotę kosztu (lub różnicy) równą zero.
 • Klikamy: Dodaj.

Druga pozycja:

 • Pole Element > struktury wybieramy całą WM (lub inną strukturę).
 • Wszystkie inne pola zależą od wybranego sposobu rozliczeń.
 • Pole Wartość > wpisujemy kwotę do rozliczenia.
 • Klikamy: Dodaj.

Gdy wszystkie będą wprowadzone:

 • Klikamy: Zatwierdź.

Udział w rozliczeniu kosztów zostanie obliczony z pominięciem wyłączonego lokalu. Jeśli lokalowi zostanie ustawiony typ pełnym kosztem oraz wartość = 0, to zaliczki zostaną mu zwrócone (jeśli miał je naliczane).

Przykład RK - wyłączenie lokalu z RK