Przykład RK - wyłączenie lokalu z RK

Czasami zdarza się, że momencie rozliczenia kosztów należy pominąć pewien lokal lub pewną grupę lokali w budynku. Posłużymy się tutaj przykładem rozliczenia centralnego ogrzewania z innej instrukcji. Na potrzeby tej instrukcji załóżmy, że z różnych względów lokal użytkowy powinien być wykluczony z rozliczenia CO, cały koszt zostanie rozliczony na mieszkania. Aby zdefiniować taki sposób rozliczeń należy:

 • Przejść do Naliczenia > K. bieżąca.
 • Następnie Menu obciążenia > Rozliczenia kosztów.
 • W oknie definiujemy dwie pozycje, pierwsza:
  • W polu Element struktury ustawiamy strukturę lub lokal, które chcemy wyłączyć z rozliczenia.
  • W polu Typ wybieramy:
   • Jeśli lokal miał naliczane zaliczki - wybieramy pozycję Algorytm - różnica lub Obciążenia - różnica.
   • Jeśli lokal nie miał naliczanych zaliczek - można wybrać dowolną pozycje.
  • Wszystkie inne pola zależą od wybranego sposobu rozliczeń.
  • W polu Wartość wpisujemy kwotę kosztu (lub różnicy) równą zero.
 • Druga:
  • W polu Element struktury wybieramy całą WM (lub inną strukturę).
  • Wszystkie inne pola zależą od wybranego sposobu rozliczeń.
  • W polu Wartość wpisujemy kwotę kosztu.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
 • Przeliczamy i sprawdzamy rozliczenie kosztów.

Uwagi:

 • Udział w rozliczeniu kosztów zostanie obliczony z pominięciem wyłączonej grupy.
 • Jeśli lokalowi zostanie ustawiony typ pełnym kosztem oraz wartość = 0, to zaliczki zostaną mu zwrócone (jeśli miał je naliczane).

Przykład RK - wyłączenie lokalu z RK