Sprawdzenie sposobu rozliczenia

Często zachodzi potrzeba sprawdzenia sposobu rozliczenia kosztów w poprzednim cyklach rozliczeniowych. W systemie można to sprawdzić w dwóch miejscach:

  • Bezpośrednio w zakładce Administracja > Naliczenia.
  • Klikamy na rozliczenie > sposób rozliczenia pojawi się nad tabelką.

Sprawdzanie sposobu RK1

  • Za pomocą wydruku: menu Funkcje > Wydruki > Zasób > Plan rozliczenia kosztów.

Sprawdzanie sposobu RK2