Sprawdzenie sposobu RK

Często zachodzi potrzeba sprawdzenia sposobu rozliczenia kosztów w poprzednim cyklach rozliczeniowych. W systemie można to sprawdzić w dwóch miejscach:

  • Bezpośrednio w zakładce Administracja > Naliczenia, klikamy na rozliczenie - sposób rozliczenia pojawi się nad tabelką.

Sprawdzanie sposobu RK1

  • Za pomocą wydruku: Menu funkcje > Wydruki > Zasób > Plan rozliczenia kosztów

Sprawdzanie sposobu RK2