Ustawienie rozliczenia kosztów

Aby określić sposób rozliczenia kosztów należy:

 • W zakładce Administracja kliknąć na przycisk Naliczenia.
 • Następnie na K. bieżąca.
 • Przechodzimy do Menu obciążenia > Rozliczenia kosztów.
 • W polu Rozliczany składnik wybieramy opłatę do rozliczenia.
 • W polu Element struktury zazwyczaj wybieramy całą WM, można też wskazać pojedynczą strukturę lub lokal.
 • W polu Typ określamy rodzaj rozliczenia. (więcej na temat w osobnej dokumentacji)
 • W polu Sposób wybieramy jakich lokali ma dotyczyć rozliczenie, jeśli ma dotyczyć wszystkich ustawiamy Łącznie.
 • Pole Sposób wpr. alg. > Zwykły.
 • W polu Algorytm wybieramy daną według której ma się odbyć rozliczenie.
 • W polu Wartość wybieramy lub wpisujemy kwotę do rozliczenia.
 • Pole Typ VAT > Brutto. (Uwaga - pole zależne od specyfiki WM)
 • Pole Wydruk > Drukuj tylko niezerowe.
 • Klikamy Dodaj.
 • Powtarzamy czynności dla innych składników.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
 • W korekcie bieżącej przeliczamy rozliczenie, Menu Obciążenia > Nalicz korekty RL+RK.
 • Sprawdzamy rozliczenie, klikając lokale, wyrywkowo przeliczając ręcznie udział.

Ustawienie rozliczenia kosztów