Analiza liczników

Analiza liczników pozwala na wyłapanie błędów skojarzonych z odczytami i zużyciami liczników. Warto skorzystać z niej zaraz po wprowadzeniu odczytów liczników, przed sprawdzaniem rozliczeń na poszczególnych właścicielach. Aby skorzystać z narzędzia, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Analiza liczników.

System wyświetli dane w narzędziu wtedy, gdy będą spełnione poniższe warunki:

 • Ustawiony będzie Termin Rozliczenia Liczników (TRL).
 • Zaksięgowane będą wszystkie zaliczki w rozliczanym okresie.

Pozycje, które mają w nazwie BŁAD, uniemożliwiają zaksięgowanie rozliczenia liczników.

Wszystkie pozycje należy sprawdzić i rozwiązać przed przejściem do dalszej analizy rozliczenia.

Poniżej możliwe pozycje:

 • Liczniki zamknięte (ostatni odczyt) > zostaną wymienione zamknięte liczniki.
 • Liczniki zamknięte (data zamknięcia) > zostaną wymienione zamknięte liczniki.
 • Liczniki założone > nowe liczniki w nieruchomości.
 • BŁĄD Zużycie bez przypisanego właściciela lokalu > zostaną tutaj wykazane liczniki w lokalach, które nie mają przypisanego właściciela.
 • BŁĄD Brak odczytów przy RL w przód > błąd skojarzony z Wcześniejszym rozliczeniem liczników, wszystkie liczniki z danej grupy liczników muszą mieć dodany odczyt z typem Wcześniejsze rozliczenie.
 • BŁĄD Brak odczytów do RL > brak odczytów na konie okresu rozliczeniowego.
 • OSTRZEŻENIE Puste zużycia > tu zostaną wymienione liczniki, które mają dodany pusty odczyt, może to powodować brak rozliczenia (ryczałt).
 • OSTRZEŻENIE Ujemne zużycie > zostaną wymienione liczniki z ujemnym zużyciem.
 • OSTRZEŻENIE Zerowe zużycie > zostaną wymienione liczniki z zerowym zużyciem.
 • OSTRZEŻENIE Brak porównania > ta pozycja będzie zawierała liczniki, dla których system nie będzie mógł porównać zużycia z poprzednim okresem rozliczeniowym.
 • OSTRZEŻENIE Poprzednie zużycie ujemne > zostaną tutaj wymienione liczniki, u których w poprzednim okresie rozliczeniowych było ujemne zużycie.
 • OSTRZEŻENIE Poprzednie zużycie zerowe > zostaną tutaj wymienione liczniki, u których w poprzednim okresie rozliczeniowych było zerowe zużycie.
 • OSTRZEŻENIE Kolejne zerowe zużycie > zostaną tutaj wymienione liczniki, które kolejny raz zz rzedu wykazują zerowe zużycie.
 • OSTRZEŻENIE Średnia zmiana >= 2 < 10 > zostaną tutaj wymienione liczniki, których zużycie wzrosło od 2 razy do 10, w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 • OSTRZEŻENIE Duża zmiana >= 10 > zostaną tutaj wymienione liczniki, których zużycie wzrosło przynajmniej 10 razy, w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Analiza liczników