Analiza liczników

Aby skorzystać z narzędzia należy przejść do zakładki: “Administracja” -> menu: “Funkcje” -> “Analiza liczników”. System wyświetli dane w narzędziu, gdy będą spełnione poniższe warunki:

  • Ustawiony będzie Termin Rozliczenia Liczników (TRL).
  • Zaksięgowane będą wszystkie zaliczki w rozliczanym okresie.
  • System wykaże jakiekolwiek zmiany w odczytach/licznikach w kategoriach opisanych poniżej.

Kategorie komunikatów narzędzia “Analiza liczników”:

  • “BŁĄD Brak odczytów do RL” - komunikat oznacza, że na wskazanych licznikach brakuje odczytu rozliczeniowego i uniemożliwia to zaksięgowanie Rozliczenia Liczników (RL). W takim wypadku należy uzupełnić odczyty.
  • “Liczniki zamknięte/Liczniki założone” - system wykazuje liczniki zamknięte (wraz z datą zamknięcia) lub założone czysto informacyjnie. Komunikat nie ma to wypływu na księgowanie rozliczenia (Administrator może na podstawie tych danych sprawdzić, czy w tym okresie rozliczeniowym faktycznie takie zmiany miały miejsce).
  • “OSTRZEŻENIE” - pozycje z tej kategorii komunikatów zdecydowanie warto sprawdzić w lokalu i w licznikach, czy taka sytuacja faktycznie powinna mieć miejsce. Istnieje możliwość, że sytuacja jest spowodowana jakimś błędem we wprowadzonych do systemu danych lub błędem merytorycznym w założeniach do rozliczenia.

Analiza liczników