Księgowanie rozliczenia liczników

Aby zaksięgować rozliczenie liczników, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Księguj należności.
 • Pole Księgowanie > Korekty RL.
 • Pole Data > ustawiamy ostatni miesiąc rozliczanego okresu. (można ustawić późniejszy)
 • Pole Data księgowania > to data księgowania dekretu, zazwyczaj ostatni dzień miesiąca z pola Data. (można ustawić późniejszą)
 • Pole Bazowy termin płatności > ustawiamy bazowy termin płatności, więcej na temat w instrukcji dotyczącej Terminów płatności.
 • Pole Termin płatności zwrotów > określamy termin płatności zwrotów dla właścicieli:
  • Data > data zwrotów będzie na pierwszy dzień miesiąca po miesiącu ustawianym w polu Data.
  • Bazowy termin płatności > termin zwrotów będzie równy dacie z pola Bazowy termin płatności.
 • Pole Opis (opcjonalny) > opis księgowania np. Rozliczenia mediów za 2020.
 • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
 • Kliknąć: Zatwierdź.

Po zaksięgowaniu należy sprawdzić, czy z rozliczeniem nie zaksięgowały się inne niepotrzebne korekty, oraz sprawdzić termin płatności rozliczenia. Sprawdzamy też wydruk Wydruki > Zasób > Sprawozdanie finansowe, rozliczane składniki zazwyczaj powinny mieć saldo równe zero w przypadku rozliczenia po stawce wynikowej. Na tym wydruku można też sprawdzić pozostałe różnice (uchyby) na składnikach.

Księgowanie rozliczenia liczników