Przeliczenie rozliczenia liczników

Po dodaniu odczytów na koniec okresu rozliczeniowego można przejść do przeliczenia i sprawdzenia rozliczenia. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > przycisk Naliczenia.
 • Zaznaczyć K.bieżąca.
 • Menu Obciążenia > Nalicz korekty RL.

Rozliczenie przeliczamy dla całego zasobu, w polu Struktura, zaznaczając najwyższy element (cały budynek). Dzięki temu wystarczy to zrobić tylko raz, można przeliczać też na podległych strukturach lub na lokalach.

Klikając Nalicz korekty RL, są przeliczane korekty zwyczajne, rozliczenia liczników, należy sprawdzić więc, czy oprócz pożądanych pozycji nie naliczają się zbędne, które należałoby wykasować lub zaksięgować przed.

Rozliczenie można w tym momencie poprawiać i przeliczać do woli. Właściciele nie widzą niezaksięgowanych rozliczeń.

Przeliczenie RL

Sprawdzenie zużyć

Zużycia będą dostępne od razu po przeliczeniu rozliczenia, w kolumnie Ilość przy pozycjach oznaczonych jako (LZ). Oczywiście zużycia można sprawdzić na całej WM lub na strukturze albo na pojedynczym lokalu. Obowiązkowo należy porównać zużycie całego budynku z K.bieżąca z zużyciem widocznym pod przyciskiem Liczniki. Różnice te mogą wskazywać na zerowe stawki lub pomijane zużycie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ilość cyfr po przecinku w zużyciu w rozliczeniu.

Do sprawdzania zużyć służy też zbiorczy wydruk:

 • Menu Funkcje > Wydruki > Zasób > Zużycia liczników.

Sprawdzenie rozliczenia

Sprawdzenie struktury rozliczenia

Sprawdzenie struktury korekty na całym zasobie i na lokalach pozwala wyłapać częste błędy przy rozliczeniu:

 • Przerwa we własności lokalu.
 • Indywidualne lub inne stawki niż pożądana.
 • Ujemne zużycia.
 • Odczyty na złe daty.
 • Brak rozliczenia.

Aby uzyskać zestawienie, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja.
 • Pole Struktura > kliknąć całą nieruchomość lub inną podrzędną strukturę.
 • Przycisk Naliczenia.
 • Wybrać K.bieżąca.
 • Menu Widok > Struktura naliczeń w lokalach lub Struktura naliczeń przy wybraniu pojedynczego lokalu w polu Struktura.

Sprawdzenie rozliczenia