Terminy rozliczeń liczników

Przed przystąpieniem do rozliczeń liczników trzeba w systemie ustawić okres, za który będziemy rozliczać wspólnotę. Terminy rozliczeń ustawiamy dla grup liczników. Ustawiamy tylko ostatni miesiąc, początkiem jest domyślnie miesiąc po ostatnim rozliczeniu. Odczyty na koniec okresu rozliczenia dodajemy na 1 dzień następnego miesiąca. Przykładowe terminy rozliczeń:

  • Od RRRR-01 do RRRR-06 > da nam rozliczenie za pierwsze półrocze. Odczyty z końca czerwca dodajemy na RRRR-07-01.
  • Od RRRR-07 do RRRR-12 > da nam rozliczenie za drugie półrocze. Odczyty z końca grudnia dodajemy na RRRR-01-01 następnego roku.

Aby ustalić terminy, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Elementy > Terminy rozliczeń liczników.
  • Pole Grupa liczników > wybieramy jedną z grup.
  • Pole Do miesiąca > ustawiamy miesiąc końcowy okresu rozliczenia.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Jeśli trzeba, to należy powtórzyć czynności dla innych grup.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Po ustaleniu terminu rozliczeń będzie można dodać odczyty licznikom w ustawionym okresie, za pomocą menu Zasoby > Edytuj odczyty lub hurtowego importu odczytów z arkusza kalkulacyjnego.

Określanie terminu rozliczeń liczników