Wcześniejsze rozliczenie liczników

Zdarza się że podczas wykupu lokalu, właściciel chce otrzymać rozliczenie od razu, zamiast czekać na rozliczenie wszystkich właścicieli z końcem danego okresu. W takim wypadku wykup przeprowadzamy normalnie, a licznikom w lokalu dodajemy odczyty na dzień wykupu ze specjalną opcją. Aby to wykonać należy przejść do:

 • Menu zasoby > Edytuj odczyty.
 • Pole Lokal > wybrać pożądany lokal.
 • Pole Data > wybrać datę identyczną jak data wykupu.
 • Pole Wartość > podajemy wartość odczytu.
 • Pole Typ > wybieramy Wcześniejsze rozliczenie.
 • Klikamy Dodaj.
 • Powtarzamy powyższą operację dla każdego licznika w tym lokalu.
 • Podajemy hasło i zatwierdzamy zmiany.

Potwierdzeniem poprawnego dodania odczytu będzie zużycie pokazane kolorem czerwonym.

Wcześniejsze rozliczenie liczników1

Po dodaniu odczytów można sprawdzić rozliczenie na byłym właścicielu. W tym celu kolejno:

 • Wybieramy byłego właściciela.
 • Ustawiamy się na polu Korekty bieżącej.
 • Z menu Obciążenia wybieramy Nalicz korektę RL.

Jeśli rozliczenie jest w porządku, to można je zaksięgować jako Korektę RL.

Wcześniejsze rozliczenie liczników2

Uwagi:

 • Termin rozliczenia liczników musi być ustawiony, aby móc dodać odczyt. - Termin rozliczenia liczników musi być późniejszy niż miesiąc w którym dodajemy odczyt na dzień wykupu.
 • Zaliczki za dany miesiąc muszą być zaksięgowane, aby móc je rozliczyć.