Wcześniejsze rozliczenie liczników

Zdarza się, że podczas wykupu lokalu, właściciel chce otrzymać rozliczenie od razu, zamiast czekać na rozliczenie wszystkich właścicieli z końcem danego okresu. W takim wypadku wykup przeprowadzamy normalnie, a licznikom w lokalu dodajemy odczyty na dzień wykupu ze specjalną opcją. Instrukcja nie dotyczy tylko rozliczenia przy zamianach właścicieli, za pomocą tej procedury można też rozliczyć właściciela na jego żądanie lub też całą wspólnotę z inną datą niż koniec miesiąca. Aby wykonać wcześniejsze rozliczenie, należy przejść do:

 • Menu Zasoby > Edytuj odczyty.
 • Pole Liczniki > wybrać pożądany lokali i licznik.
 • Pole Data > wybrać datę identyczną z datą wykupu.
 • Pole Wartość > podajemy wartość odczytu.
 • Pole Typ odczytu > wybieramy Wcześniejsze rozliczenie.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Powtarzamy powyższą operację dla każdego licznika w tym lokalu.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Potwierdzeniem poprawnego dodania odczytu będzie zużycie pokazane kolorem czerwonym.

Wcześniejsze rozliczenie liczników

Po dodaniu odczytów można sprawdzić rozliczenie na byłym właścicielu. W tym celu kolejno:

 • Pole Struktura > wybieramy byłego właściciela.
 • Przycisk Naliczenia > K. bieżąca.
 • Menu Obciążenia > Nalicz korekty RL.

Jeśli rozliczenie jest w porządku, to można je zaksięgować jako Korektę RL za pomocą menu Funkcje > Księguj należności, daty trzeba zmienić na miesiąc, który wcześniej rozliczamy. Termin rozliczenia liczników musi być ustawiony, aby móc dodać odczyt. Termin rozliczenia liczników musi być późniejszy niż miesiąc, w którym dodajemy odczyt na dzień wykupu. Zaliczki za dany miesiąc muszą być zaksięgowane, aby móc je rozliczyć. Jeśli rozliczenie będzie w środku miesiąca, to zaliczka za ten miesiąc zostanie podzielona.

Wcześniejsze rozliczenie liczników