Cofanie stawki indywidualnej

Przed cofnięciem stawki indywidualnej trzeba tę stawkę zlokalizować. W tym celu przechodzimy do:

 • Zakładka Administracja.
 • Klikamy: na cały budynek.
 • Przycisk: Stawki.
 • Zaznaczamy stawkę.
 • Menu Widok > Struktura stawek w lokalach.

Wyświetli się okno, w którym będą pokazane zmiany stawki na różnych lokalach, w bieżącym roku. Gdy znamy już datę zmiany stawki i poprzednią jej wartość przechodzimy do:

 • Menu Zasoby > Edytuj stawki.
 • Pole Lokal > wybieramy interesujący nas lokal ze stawką indywidualną.
 • Pole Stawka > wybrać żądaną stawkę.
 • Pole Data > wprowadzić datę, zazwyczaj stawkę ogólną przywracamy do daty bieżącej.
 • Pole Wartość > pole pozostawiamy puste.
 • Pole Typ > bez zmian.
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Kliknąć: Zapisz.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Oczywiście można na raz wprowadzić stawki w większej ilości, w tym celu powtarzamy powyższe czynności dla wybranych stawek.

Cofanie zmiany stawki