Dodanie jednostki do systemu

Aby dodać jednostkę, która będzie używana w mianie stawki, należy:

  • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Jednostki.
  • Pole ID > wpisujemy unikalny numer jednostki.
  • Pole Nazwa > wpisujemy jednostkę.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

Dodanie jednostki

Jednostki dodajemy tylko raz. Poniżej przykładowe jednostki najczęściej wykorzystywane.

Przykładowe jednostki