Dodanie stawki do budynku

Aby wprowadzić stawkę w budynku, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj stawki.
 • Pole Lokal > wybrać cały budynek, stawki dodajemy zazwyczaj na cały budynek.
 • Pole Stawka > wybrać żądaną stawkę.
 • Pole Data > wprowadzić datę, od kiedy ma obowiązywać wartość stawki.
 • Pole Wartość > wprowadzamy wartość stawki.
 • Pole Typ > wybieramy typ VAT stawki, jeśli WM nie jest vatowcem, to pozostawiamy Brutto.
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Kliknąć: Zapisz.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Oczywiście można na raz wprowadzić stawki w większej ilości, w tym celu powtarzamy powyższe czynności dla wybranych stawek. Stawki dodane na cały budynek lub strukturę, automatycznie obowiązują w lokalach podrzędnych.

Dodanie stawki do budynku

Uwagi:

 • Unikamy dodawania stawek na lokale — prowadzi to do problemów z naliczeniami.
 • Stawka dodana na cały budynek obowiązuje od razu w każdym podrzędnym lokalu.
 • Kategorycznie nie zerujemy stawek za media na lokalach — prowadzi to do błędów w rozliczeniach.