Dodanie stawki do budynku

Aby wprowadzić stawkę w budynku, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj stawki.
  • Pole Lokal > wybrać cały budynek, stawki dodajemy zazwyczaj na cały budynek.
  • Pole Stawka > wybrać żądaną stawkę.
  • Pole Data > wprowadzić datę, od kiedy ma obowiązywać wartość stawki.
  • Pole Wartość > wprowadzamy wartość stawki.
  • Pole Typ > wybieramy typ VAT stawki, jeśli WM nie jest vatowcem, to pozostawiamy Brutto.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zapisz.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Oczywiście można na raz wprowadzić stawki w większej ilości, w tym celu powtarzamy powyższe czynności dla wybranych stawek. Stawki dodane na cały budynek lub strukturę, automatycznie obowiązują w lokalach podrzędnych. Unikamy dodawania stawek na lokale — prowadzi to do problemów z naliczeniami. Kategorycznie nie zerujemy stawek za media na lokalach — prowadzi to do błędów w rozliczeniach.

Dodanie stawki do budynku