Dodanie stawki do systemu

Aby wprowadzić nową stawkę, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Nazwy stawek.
 • Pole ID > wprowadzić niepowtarzalny numer identyfikacyjny. ID prosimy stosować 4 cyfrowe, przyjmując, że stawki z numeracji:
  • 1xxx > Dotyczą Medii.
  • 2xxx > Dotyczą Eksploatacji.
  • 3xxx > Dotyczą Funduszów.
 • Pole Nazwa > wprowadzić nazwę stawki.
 • Pole Jednostka > wybrać jednostkę stawki (miano).
 • Kliknąć: Dodaj.
 • Kliknąć: Zatwierdź.

System powinien zamknąć okno narzędzia. Stawki są wspólne dla wszystkich budynków w systemie, więc dodajemy je tylko raz. Poniżej przedstawiamy przykładową numerację i nazewnictwo.

Przykładowe stawki

Dodanie stawki do systemu