Struktura stawek w lokalach

W celu analizy budynku często potrzebujemy sprawdzić zmiany stawek na wszystkich lokalach jednocześnie. Aby zobaczyć strukturę stawek, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja.
  • W oknie struktury klikamy na cały budynek.
  • Przycisk Stawki.
  • Zaznaczamy interesującą nas stawkę.
  • Menu Widok > Struktura stawek w lokalach.

Wyświetli się nowe okno, w którym:

  • Na osi poziomej będziemy mieli oś czasu.
  • W górnej części okna będą podane przedziały czasowe.
  • W osi pionowej będziemy mieli podane lokale, które posiadają wybraną stawkę oraz wartości tej stawek w czasie.

Okno ma za zadanie pokazać zmiany stawki w czasie, zbiorczo ze wszystkich lokali podlegających wybranej strukturze jednocześnie.

Struktura stawek w lokalach