Dodanie numerów kont bankowych

Aby dodać numery kont bankowych, które będą wyświetlane na wydrukach właścicieli, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Elementy > Konta bankowe.
  • Pole Podkonto > wybrać podkonto rozrachunkowe właściciela, z którym ma być skojarzony numer rachunku.
  • Pole Konto Bankowe > wpisać numer rachunku.
  • Kliknąć: Dodaj.
  • Kliknąć: Zatwierdź.

Numery rachunków będą wyświetlane na wydrukach dla właścicieli po dodaniu wydruku: Wykaz do zapłaty. W przypadku gdy na nieruchomości są uruchomione płatności masowe, to numer konta zdefiniowany w tym oknie będzie zastąpiony numerem indywidualnym na wydruku. Natomiast jeśli właściciel nie ma nadanego numeru indywidualnego, to na wydruku wyświetli się numer rachunku podany w tym oknie.

Jeśli funkcja Konta bankowe nie jest widoczna, trzeba się zwrócić do osoby odpowiedzialnej za uprawnienia z prośbą o przydzielenie uprawnień do edycji kont płatności. Użytkownikowi trzeba ustawić uprawnienia ogólne, o nazwie Płatności w menu Funkcje > Administratorzy. Ewentualnie konta może dodać osoba, która te uprawnienia już posiada. Takie obostrzenie zostało wprowadzone w związku z wprowadzeniem płatności przez podgląd właściciela.

Konta bankowe